Informatie

De Nederlandse energiemarkt is volop in beweging. Sinds het vrijgeven van de energiemarkt in 2004 zijn schaalvergroting en overnames aan de orde van de dag. Inmiddels zijn er ruim veertig partijen actief op de Nederlandse energiemarkt.