Stroometiket

Hoe stelt Gazprom Energy het stroometiket samen.

Inzicht in de samenstelling van uw elektriciteit.

De overheid vraagt alle elektriciteitsleveranciers om de opwekkingsgegevens (zoals de bron kolen of aardgas) van de geleverde elektriciteit te communiceren aan hun afnemers.

Wij stellen dit Stroometiket samen op basis van het rekenmodel van de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) dat de beste beschikbare gegevens gebruikt. Dat zijn voor gewone stroom de werkelijke productiecijfers per bron. Deze worden aangevuld met de landelijke gemiddelden voor via de markt ingekochte stroom waarvan de opwekkingsgegevens niet bekend zijn.

Om dit mee te kunnen nemen in het Stroometiket, worden door de Autoriteit Consument & Markt elk jaar landelijke gemiddelden berekend en beschikbaar gesteld.

Het Gazprom Energy stroometiket