Actueel inzicht in CO2-impact van stroom- en gasgebruik.

02 november 2021

Elektriciteit en gas zijn mengproducten. Weliswaar kan dankzij het systeem van garanties van oorsprong groene stroom en groen gas worden afgenomen, maar dat garandeert slechts dat ergens in de afgelopen 13 maanden een overeenkomstige hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in het transportnet is ingevoed. De afgenomen energie veroorzaakt op het moment van afname fysiek wel CO2-uitstoot, maar de hoeveelheid CO2 is afhankelijk van het moment van afname. Immers, afhankelijk van dat moment is de actuele energiemix in meerdere of mindere mate afkomstig uit groene bronnen. Echter, betrouwbare informatie over die actuele status van de productie was tot voor kort niet beschikbaar. Dankzij de CO2-monitor die TenneT en Gasunie hebben gelanceerd, is dat inmiddels veranderd. Deze monitor geeft inzicht in de actuele productiemix en de resulterende CO2-factor van de energie in de transportnetten. Tevens bevat de monitor veel detailinformatie en ook historische data. De monitor kan bijvoorbeeld worden gebruikt om verplaatsbaar gebruik uit te stellen tot de CO2-factor laag is. Voor gas is dat overigens niet zo interessant, omdat het aandeel groen gas in de totale mix vrij laag is, maar bij elektriciteit kan het een wezenlijk verschil uitmaken.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….