De veiligheidsrisico’s van de energietransitie is een aangelegenheid voor volgende regering.

26 augustus 2021

De afgelopen jaren heeft het RIVM een aantal rapporten over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de productie en het gebruik van fossiele en duurzame energie gepubliceerd. Met name het rapport ‘Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland’ zette de Tweede Kamer aan de regering om een reactie te vragen. In die reactie somt het kabinet op instemmende wijze de belangrijkste conclusies van RIVM op: ten opzichte van het gebruik van fossiele energie levert duurzame energie forse gezondheidswinst op. Dat vooral door vermindering van luchtvervuiling door verbrandingsmotoren (zoals in auto’s en werktuigen) en kolencentrales. Daar staat tegenover dat diverse effecten, zoals van windturbines, nog onderzocht worden en elektrificatie nieuwe risico’s met zich mee brengt. De verwachting is echter dat daarbij geen grote aantallen slachtoffers zullen vallen. De belangrijkste gezondheidsrisico’s van duurzame energie worden veroorzaakt door luchtverontreiniging als gevolg van houtstook door particulieren.  Naar schatting beschikken huishoudens namelijk over 1 miljoen hout- en pelletkachels en open haarden. Om de gezondheidsschade te beperken, overweegt het kabinet om met ingang van 1 juli 2022 de emissienormen voor kleine biomassa-installaties aan te scherpen.  Echter, nieuw algemeen beleid voor het omgaan met veiligheidsrisico’s van de energietransitie, dat is een zaak voor het volgende kabinet, aldus de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….