Een Urgenda-vonnis voor natuurgebieden?

09 december 2021

In 2019 gaf de provincie Noord-Brabant een nieuwe natuurvergunning af voor de kolen/biomassa centrale Amer 9. Die vergunning maakt onder andere volledige ombouw naar biomassa mogelijk. MOB (Mobilisation for the Environment) was het daar niet mee eens, omdat de provincie ‘stikstofruimte’ van de in 2015 gesloten kolencentrale Amer 8 gebruikt. Die installatie verloor in 2017 definitief de mogelijkheid om te draaien en dus had de stikstofruimte geschrapt moeten worden, aldus MOB. De rechtbank Oost-Brabant is het voor een belangrijk deel eens met MOB en geeft de provincie 6 maanden de tijd om een nieuw besluit te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de uitspraak. De rechter bevestigt daarmee dat de stikstofproblematiek niet met handige constructies opgelost kan worden.

Het opmerkelijkste onderdeel van de uitspraak gaat echter niet over stikstof, maar over CO2. Amer 9 is een van de grotere uitstoters van CO2 en de rechter trekt een parallel met het Urgenda-vonnis. In dat vonnis wordt geconstateerd dat de opwarming levens, het welzijn en de woonomgeving van velen bedreigt. In feite geldt dat dus ook voor natuurgebieden en in het bijzonder voor Natura 2000 gebied de Biesbosch, dat vlak bij de Amer ligt en min of meer op het huidige zeeniveau. Stijging van de zeespiegel vormt dus een bedreiging voor de Biesbosch. Voor de rechter is dat een probleem in zoverre de wijzigingen aan Amer 9 die stijging meer bevorderen dan zonder die wijzigingen het geval zou zijn. Het verslechteren van de kwaliteit van het N2000 gebied mag namelijk niet volgens de Habitatrichtlijn. De rechtbank heeft geen informatie of dat het geval is, maar draagt de provincie dus wel op om daar bij het verlenen van de vergunning rekening mee te houden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….