Gelderland mikt op een provinciaal warmte infra bedrijf.

19 januari 2022

In de gebouwde omgeving moet nog veel werk worden verzet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In deze warmtetransitie is een belangrijke rol weggelegd voor stadsverwarming. Gemeenten moeten er zorg voor gaan dragen dat warmtenetten daadwerkelijk worden aangelegd, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Een van de moeilijkheden is het maken van goede afspraken met een warmteleverancier voor een periode van 25 jaar of langer. De lat ligt daarbij extra hoog, omdat een warmtebedrijf een monopolie verwerft. Tal van gemeenten overwegen daarom om, al dan niet in samenwerking met het regionale netbedrijf en bewonersorganisaties, de benodigde warmtenetten zelf aan te leggen. In de provincie Gelderland wordt die ambitie nog opgekrikt. Om te voorkomen dat elke gemeente eigen expertise moet opbouwen en voor voldoende menskracht moet zorgen, wil de provincie het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) oprichten. Als medeaandeelhouders rekent de provincie op netwerkbedrijf Alliander en het Innovatie & Energiefonds Gelderland. Per project kan vervolgens een lokaal warmte infra bedrijf worden opgericht met de gemeente en het GWIB als aandeelhouder. Volgens de vergaderstukken van de Provinciale Staten biedt deze constructie significante voordelen. Niet alleen wordt centraal expertise opgebouwd, ook het afsluiten van leningen wordt eenvoudiger en vooral goedkoper. De besparing kan oplopen tot 2000 euro per aan te sluiten woning, wat een significante besparing inhoudt. Bovendien gaat de provincie er van uit dat het draagvlak voor stadsverwarming toeneemt als de gemeente zeggenschap over het warmtenet houdt. De provincie wil eind dit jaar een voorgenomen besluit tot daadwerkelijke oprichting van het GWIB aan de Provinciale Staten voorleggen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….