Grootverbruikersclub breekt lans voor CCS.

21 juni 2021

VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water) heeft een position paper voor de opvang en opslag van CO₂ gepubliceerd. De representatieve organisatie voor grote energiegebruikers ziet grote potentie voor CCS (Carbon Capture and Storage). Vooral de energie-intensieve industrie, die in Nederland geconcentreerd is in slechts vijf clusters, kan dankzij CCS snel en grootschalig de CO₂-uitstoot terugdringen. Een belangrijke eerste stap in die richting is onlangs gezet door de toekenning van SDE++ subsidie aan het Rotterdamse Porthos project. Dat CCS-project belooft kostenefficiënt CO₂ uit de atmosfeer te kunnen houden, maar er zijn wel nog de nodige barrières te slechten. In de position paper zet VEMW op een toegankelijke wijze uiteen waar het bij de uitrol van CCS fout dreigt te gaan en hoe die fouten kunnen worden vermeden. VEMW pleit er bijvoorbeeld voor dat de overheid, net als bij aardgas en elektriciteit, zorgt voor de transport-infrastructuur. Tevens wil VEMW dat het plafond voor het CO₂-volume dat met subsidie kan worden opgeslagen, wordt verhoogt. Die limiet staat nu op 7,2 Mton, maar dat zet een rem op de voorinvesteringen. Met een ruimer plafond worden mogelijk dikkere pijpleidingen aangelegd, waardoor CCS per ton opgeslagen CO₂ nog goedkoper uit kan vallen.


Deel dit