Hybride warmtepomp kan ook als eindoplossing.

29 april 2021

Voor het einde van het jaar moeten gemeenten de zogeheten transitievisies warmte vaststellen. In die visies moeten ze op wijkniveau aangeven hoe de warmtevoorziening zal worden verduurzaamd. De belangrijkste strategieën voor die verduurzaming zijn: all-electric, warmtenetten en groene gassen. Aan elke strategie kleven nadelen. Zo zijn bijvoorbeeld de elektriciteitsnetten vaak te zwak voor all-electric, draaien warmtenetten meestal op biomassa en/of fossiele energie en is er tot 2030 veel te weinig groen gas beschikbaar voor verwarming van gebouwen. Diverse organisaties pleiten daarom voor het stimuleren van hybride warmtepompen. Zo’n combinatie van een elektrische warmtepomp en traditionele gasketel zou klimaat-technisch direct zoden aan de dijk zetten, zonder dat eerst netten verzwaard en gebouwen vergaand geïsoleerd moeten worden. Desondanks is niet iedereen gecharmeerd van het idee om nog vele jaren deels met aardgas te blijven verwarmen en niet meteen fors door te pakken bij het isoleren van gebouwen. Van uitstel zou immers afstel kunnen komen. Echter, voor zo’n fossiele lock-in hoeft niet gevreesd te worden, schrijft de regering aan de Tweede Kamer. Sterker nog, de hybride warmtepomp hoeft helemaal niet beschouwd te worden als een tussenoplossing, maar kan ook dienen als eindoplossing. In situaties waar er in de komende 10 tot 15 jaar geen robuuste optie is, zoals warmtenetten of all-electric, kan de hybride warmtepomp spijtvrij worden toegepast. Want zelfs als er te zijner tijd grotere hoeveelheden groen gas beschikbaar zijn, dan nog gaat een hybride warmtepomp veel efficiënter om met  energie dan een hr-ketel op groen gas.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….