Kamer haalt streep door subsidielimiet voor zon en wind op land

14 april 2022

Ten tijde van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord overheerste optimisme over vergaande daling van de kostprijs voor zonnepanelen en windturbines. In 2018/2019 werd verwacht werd dat binnen enkele jaren nieuwe zonne- en windparken op land ook zonder subsidie gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarvoor zou het wel nodig zijn om constant nieuwe projecten op te starten. Dus werd in het Klimaatakkoord als uitgangspunt genomen dat er tot en met 2025 minimaal 35 TWh/jaar zon- en windenergie op land voor subsidie in aanmerking komt. Dat uitgangspunt is in de afgelopen jaren veranderd in: ‘maximaal 35 TWh/jaar komt voor subsidie in aanmerking’. Om binnen die limiet de komende jaren nog nieuwe subsidies te kunnen toekennen, wil de regering dit jaar een streep trekken bij 33,5 TWh/jaar. Dat kostprijzen alsmaar dalen is echter geen natuurwet. Sterker nog, corona heeft de productie- en distributieketen danig verstoord en ook extreem hoge grondstof- en energieprijzen jagen de kosten omhoog. Brancheorganisaties trokken daarom fel van leer tegen de aangekondigde limiet en vonden in de Tweede Kamer een gewillig oor. Een Kamermeerderheid heeft namelijk een motie van CDA, D66 en CU aangenomen om niet langer een volumelimiet te hanteren bij het toekennen van subsidies.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….