12 april 2022

De toegenomen belangstelling voor kernenergie is niet aan iedereen besteed. Van de 35 miljard euro die het kabinet uit wil trekken voor de energietransitie, is 5 miljard bedoeld voor kernenergie. Voor tegenstanders van kernenergie reden te over om zich te roeren. Het Financieel Dagblad kopt zelfs: ‘Nederland dreigt de dure opties te kiezen om klimaatdoelen te halen’. In het artikel wordt verwezen naar de recente rapporten van het internationale klimaatpanel IPPC, waarin een grafiek is opgenomen met kosten per technologie. Kernenergie legt het in dat overzicht af tegen zon en wind. De inhoud van het betreffende artikel is echter genuanceerder dan de kop doet vermoeden. De auteur van het CDA actieplan kernenergie, dhr. Bontenbal, wijst in het artikel er op dat IPPC’s wereldwijd gemiddelde kosten weinig relevant zijn voor de Nederlandse situatie. De kosten voor zonneweides in Spanje zijn bijvoorbeeld veel lager dan in Nederland. Anderzijds meldt klimaatwetenschaper dhr. Blok juist dat het bouwen van kerncentrales in Azië vanwege lagere lonen juist goedkoper is dan in Europa. Om de kosten te drukken zouden Europese landen daarom nauw moeten samenwerken, aldus Blok. Recent onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) laat echter zien dat kernenergie wel kostenefficiënt een bijdrage kan leveren aan grootschalige decarbonisatie van de energievoorziening. Echter, waar de belangtelling vaak uitgaat naar de kleine modulaire kerncentrales (SMR), breekt MIT juist een lans voor AP1000 technologie, omdat die vanwege schaalvoordelen per MWe 1,4 tot 1,75 keer goedkoper is dan SMR.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….