Label-C verplichting, nog 65.000 kantoren te gaan.

08 februari 2022

Eind dit jaren horen alle kantoren groter dan 100 m2 een energielabel klasse C of beter te hebben. Als een gebouw waarvoor deze verplichting geldt niet aan die eis voldoet, mag het in 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Uitvoeringsorganisatie RVO schat dat per januari 2022 minder dan de helft van de betreffende kantoren aan de energieprestatievoorwaarden voldoet. Slechts 44% van de kantoren heeft een label-C of beter, terwijl 56%, oftewel zo’n 65.000 kantoren, nog werk te verzetten heeft. Onduidelijk is bij hoeveel kantoren energetisch nog flinke slagen gemaakt moeten worden, want 44% van de kantoren heeft nog helemaal geen label. De verwachting is dat de energetische kwaliteit van 30% van de label-loze kantoren, oftewel bijna 15% van het totaal, voldoende is voor label-C of beter. Bij de overige kantoren moeten de gebouweigenaren fysieke maatregelen nemen om het primaire energiegebruik tot beneden 225 kWh per m2 te brengen. Dat geldt ook voor de 12% van alle kantoren die momenteel een label-D of slechter hebben.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….