Liander breekt lans voor thuisbatterij.

18 januari 2022

In 2021 heeft netbeheerder Liander maar liefst 33% meer nieuwe zonnepanelen op het elektriciteitsnet aangesloten dan in 2022. De opgestelde capaciteit in het verzorgingsgebied van Liander (Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland) nam daarmee met 1169 MW toe. In totaal verwerkt Liander nu maximaal 4700 MW zonnestroom, afkomstig van ruim 600.000 huishoudens/kleine bedrijven en duizenden grote daken en zonneweides. Deze aanzienlijke capaciteit zorgt op zonnige dagen wel voor problemen, want het elektriciteitsnet kan de piekproductie niet goed verwerken. Omdat de salderingsregeling volgens Liander een belangrijke aanjager is van de toename van zonnepanelen bij huishoudens, pleit de netbeheerder voor zo spoedig mogelijke afschaffing ervan. Door deze regeling ontbreekt namelijk de prikkel om de eigen productie zelf te gebruiken, waardoor de spanning in het net af en toe zo hoog oploopt dat zonnepanelen afschakelen. In plaats van geld te spenderen aan het stimuleren van nog meer zonnepanelen, stelt Liander voor om de financiële middelen in te zetten om opslag en flexibel gebruik te stimuleren en zodoende pieken in het stroomnet te voorkomen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….