Netto steunt Nederland vooral hernieuwbare energie.

01 februari 2022

Voor wat betreft belastingen op energie houdt de Europese Unie zich vooralsnog niet aan het eigen beleid. Dat concludeert de Europese Rekenkamer als hoedster van de EU-financiën. Weliswaar verviervoudigde de subsidies voor duurzame energie in de periode 2008 – 2019, maar van het plan om fossiele energie minder te subsidiëren is niets terecht gekomen. Dat steekt, want energiebelasting, koolstofbeprijzing en energiesubsidies zijn belangrijke instrumenten om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Dat probleem is ernstig, niet alleen omdat het beleid in lidstaten flink uiteenloopt, maar ook omdat de behandeling van sectoren sterk verschilt. Opvallend in de analyse is dat Nederland het relatief goed doet. Samen met Oostenrijk staat Nederland op de derde plaats waarbij alleen Malta en Luxemburg een lager percentage van het bruto nationale product aan subsidie op fossiele brandstoffen besteden. Daar staat tegenover dat tal van landen een hoger percentage aan duurzame energiesubsidies uitgeven dan Nederland. Wel geeft Nederland meer geld uit aan steun voor duurzame energie dan aan steun voor fossiele energie, terwijl 15 landen vooral fossiel steunen. De Nederlandse netto steun voor duurzaam is iets lager dan het EU gemiddelde.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….