Nieuwe energiediensten mogelijk door ingebouwde meters.

03 maart 2022

Traditioneel is er op elke netaansluiting slechts één elektriciteitsleverancier actief, maar sinds een paar jaar is het ook mogelijk om met meerdere elektriciteitsleveranciers achter een aansluiting te werken. Daar worden uiteraard wel voorwaarden aan gesteld, want de levering van de extra leverancier(s) moet gemeten en afgerekend kunnen worden. Dus moeten extra meters worden geplaatst en mag de elektrische installatie achter de extra leverpunten geen verbinding hebben met overige delen van de installatie. Uit een experiment van netbeheerder Liander blijkt echter dat zo’n extra leverpunt veel eenvoudiger kan worden gerealiseerd als gebruik kan worden gemaakt van meters die al in apparatuur is ingebouwd, zoals in laadpalen voor elektrische auto’s. Liander constateert dat dit de drempel voor werken met meerdere leveranciers dermate verlaagt, dat een hele reeks nieuwe diensten mogelijk wordt. Zo kunnen leasebedrijven bijvoorbeeld de kosten van het thuis opladen van de ‘auto van de zaak’, rechtstreeks naar de werkgever sturen. Daar blijft het niet bij, leasebedrijven kunnen bijvoorbeeld zelfs wasmachines inclusief elektriciteit gaan aanbieden. Om dat mogelijk te maken moet wel de wet worden aangepast, want het meten van elektriciteit ten behoeve van het in rekening brengen van kosten, is nu nog voorbehouden aan officieel erkende meetbedrijven.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….