07 augustus 2019

Zeebrugge verwelkomt eerste jumbo LNG tanker

Mede door de snelle teruggang van de gasproductie in Groningen is vloeibaar aardgas in Noordwest Europa behoorlijk in trek. De toegenomen belangstelling voor LNG blijkt ook uit de omvang van de LNG-tankers die terminals in NW-Europa aandoen. Zo meldt Fluyxs verheugd dat het schip Al Dafna is aangeland bij de Zeebrugge LNG terminal. Al Dafna is ingedeeld in de Q-Max klasse. Dit zijn de grootste LNG carriers met een laadvermogen tot 266.000 m3, oftewel het equivalent van het jaarverbruik van 75.000 huishoudens, aldus Fluyxs.  De Al Dafna kan in principe ook in Rotterdam terecht, want dit schip staat al 8 jaar op Gate’s lijst van schepen waarvoor de aanlandstudie is voltooid en die welkom zijn voor een ontlaad-test. Overigens betekent de toegenomen belangstelling voor LNG niet dat Zeebrugge vol zit. In augustus en september zijn nog enkele slots beschikbaar voor ruim 800.000 euro per stuk.

 

Forse groei van gashandel via PEGAS platform

Bij de publicatie van de halfjaar cijfers heeft EpexSpot bekend gemaakt dat handel in aardgas via PEGAS in het afgelopen half jaar maar liefst 32 % hoger lag dan de eerste helft van 2018. Er werd 1265 TWh verhandeld waarvan 758 TWh via de spotmarkt.  De forse groei werd vooral veroorzaakt door toename van handel in TTF contracten. Met een groei van 71% en een totaal van 317 TWh nam vooral handel op de spotmarkt toe, maar met een groei van 35% en een totaal van 424 TWh, deed ook de handel in futures het behoorlijk goed. 

 

Ondanks tegenslagen groeit de belangstelling voor kernenergie

EDF (Électricité de France) heeft onlangs voor de zoveelste keer de oplevering van de 1600 MW kencentrale Flamanville uitgesteld. De centrale zou volgens de oorspronkelijke planning in 2012 in bedrijf worden genomen, maar de vertraging loopt inmiddels op tot meer dan tien jaar. Budgettaire consequenties van de nieuwste tegenslag zijn nog niet bekend. In juli 2018, toen oplevering werd uitgesteld tot eind 2019, werd het eindsaldo al op 10,9 miljard euro gezet. Dat is ruim drie keer de beoogde bouwsom van 3,3 miljard euro. Die hoge bouwkosten zijn door het Duitse bureau DIW aangegrepen om kernenergie in het algemeen af te serveren als verliesgevend. In de Nederlandse media leidde dat tot pakkende krantenkoppen, zoals in het AD: “Duur en gevaarlijk: elke kerncentrale maakt tijdens leven 5 miljard euro verlies”.  Op het onderzoek valt veel af te dingen, opmerkelijker is dat juist de negatieve berichten de belangstelling voor kernenergie lijken te doen toenemen. Ja, kernenergie is vreselijk duur, maar die boodschap drukt menigeen met de neus op de feiten dat zonne- en windenergie ook erg duur zijn, althans, in NW-Europa. Daarom worden deze opwekmethodes zwaar gesubsidieerd terwijl dat niet geldt voor nagenoeg CO2-vrije kernenergie. Dat zet onder andere de Tweede Kamer aan het denken, want mogelijk is kernenergie een van de meest kostenefficiënte manieren om de CO2-uitstoot te reduceren. De Kamer riep begin juli de regering daarom op om onderzoek te doen naar de rol die kernenergie kan spelen in de energiemix en daarbij de kosten en voorwaarden van de bouw van kerncentrales in andere landen in beeld te brengen. 

 

Geen SDE-subsidie voor zonnepark met kleinverbruikersaansluitingen

Producenten van elektriciteit moeten betalen voor de aanleg van een aansluiting. Soms zijn meerdere kleinverbruikersaansluitingen voor zonneparken goedkoper dan één grootverbruikersaansluiting. Netbeheerders zijn daar niet blij mee, want het laagspanningsnet is ontworpen voor echte kleinverbruikers en niet voor ‘verhulde’ grootverbruikers. Om gevaarlijke netsituaties te voorkomen, wordt subsidie voor de productie van duurzame elektriciteit daarom alleen verleent aan parken met een grootverbruikersaansluiting. Toch kruipt het bloed soms waar het niet gaan kan en gaan ontwikkelaars van zonneparken te ver bij het drukken van kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet subsidie echter stop als blijkt dat een zonnepark niet over een grootverbruikersaansluiting beschikt. Een zonnepark-ondernemer die de beslissing tot stopzetting van subsidie bij de rechter aanvocht, kreeg de deksel op zijn neus. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het feit dat sommige parken toch subsidie ontvangen terwijl ze net als het betreffende park niet over een grootverbruikersaansluiting beschikken, aldus de rechter. Omdat de subsidiebeschikking afgegeven in november 2016 drie jaar geldig is heeft de ondernemer nog enkele maanden de tijd om alsnog aan de SDE-voorwaarden te voldoen. 

 

Marktprijzen

Ondanks de onrust in de Perzische Golf bleven de olieprijzen gedurende de maand juli opmerkelijk stabiel. Er lijkt echter vooral sprake te zijn van een wankel evenwicht waarbij de prijsopdrijvende dreiging van een gewapend conflict wordt gecompenseerd door de toenemende dreiging van een handelsoorlog.  In de loop van juli schommelde de prijs voor brent tussen pakweg 62 en 67 USD/bbl. Begin augustus dook de prijs van brent echter plots richting 60 USD/bbl naar aanleiding van president Trump’s aankondiging van extra tarieven op Chinese goederen.

De prijzen voor steenkool gingen in juli lichtjes omhoog om aan het einde van de maand weer te dalen. Prijzen voor levering in 2020 schommelden tussen een kleine 65 USD/ton en ruim 72 USD/ton. Begin augustus lag de prijs rond 67,5 USD/ton, maar met een neerwaartse druk vanwege hoge CO2 prijzen.

Bij emissierechten kenmerkte de maand juli zich door een zoektocht naar het juiste prijsniveau. Mogelijk gaat Polen minder gratis rechten verstrekken aan elektriciteitsproducenten en mogelijk worden rechten uit de markt genomen of minder rechten geveild ter compensatie van sluitingen van grote uitstoters. Anderzijds lijkt het Verenigd Koninkrijk aan te sturen op een no-deal exit wat het aanbod aan emissierechten kan vergroten. Vooral de prijzen voor emissierechten 2021-expiry  werden daardoor duurder en kwamen boven 30 EUR/ton uit.

Ook de elektriciteitsmarkt volgde in de maand juli de trend van relatief stabiele prijzen. Levering basislast jaar 2020 kostte begin juli ruim 51.5 EUR/MWh en sloot de maand slechts iets duurder af. Prijzen voor levering in kwartaal 4 2019 liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als levering 2020.

Ook op de gasmarkt waren de prijzen voor leveringen in de komende jaren relatief stabiel. Dit met voor levering 2020 20 EUR/MWh als hoogtepunt en 17,4 EUR./MWh als laagste punt, terwijl de maand werd afgesloten rond 18,3 EUR/MWh. Levering in kwartaal 4 2019 daalde ietwat meer dan cal 2020 en eindigde op 16,2 EUR/MWh. Leveringen op korte termijn blijven met prijzen rond 10 EUR/MWh fors goedkoper dan de termijnproducten.

 
Bron: Ice-endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….