Ook bij waterstof splitsing tussen transport en productie

15 september 2021

De vrije leverancierskeuze bij elektriciteit en gas is mede mogelijk door een strikte scheiding tussen transport enerzijds en productie, handel en levering anderzijds. Transport is immers een natuurlijk monopolie en daarom stelt de toezichthouder de maximum transporttarieven vast, terwijl leveringstarieven voornamelijk aan de markt worden overgelaten. Maar aardgas moet op termijn worden vervangen door CO2 neutrale energiedragers, waaronder waterstof. Waterstof valt echter (nog) niet onder de Gaswet, dus is de vraag hoe de afnemers beschermd worden tegen mogelijk machtsmisbruik. Die vraag is actueel, want op lokaal niveau zijn het juist de netwerkbedrijven die willen experimenteren met gecombineerde productie en transport van waterstof. Dat is gunstig om kennis op te doen en de waterstofmarkt op gang te helpen, maar betekent wel dat netwerkbedrijven een financieel belang krijgen bij de verkoop van deze energiedrager. Dat kan verstorend werken, niet alleen in de waterstofmarkt, maar ook in elektriciteit- en gasmarkten. Dat is volgens de toezichthouder ACM ongewenst. In de “Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedrager” trekt ACM daarom een streep. Netwerkbedrijven mogen zich alleen bezighouden met productie, handel of levering van alternatieve energiedragers als er geen sprake is van doorslaggevende zeggenschap van het netwerkbedrijf. Ze krijgen dus wel enige ruimte om bij te dragen aan de ontwikkeling van de vaak nog prille markten voor alternatieve energiedragers, maar ze mogen de productie-installaties zoals een elektrolyser, niet in eigendom hebben.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….