Positieve businesscase voor vraagrespons.

20 januari 2022

Door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met windturbines en zonnepanelen, stijgt ook de behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem. Immers, bij weinig wind en/of zon moet de benodigde elektriciteit op andere (liefst CO2-vrije) wijze worden geproduceerd en/of de behoefte aan elektriciteit worden verlaagd. Uit onderzoek in opdracht van de regering blijkt dat het invullen van de flexibiliteitsbehoefte met CO2-vrije productiemiddelen in 2030 in alle gevallen geld kost, omdat gascentrales goedkoper zijn. Biomassa en biogas scoren het minst slecht, net als waterstof in het geval van weinig draaiuren en CCS in het geval van veel draaiuren. Flexibiliteit die wel geld oplevert zien de onderzoekers alleen aan de vraagzijde. Slim laden van elektrische voertuigen, warmtepompen en e-boilers die draaien als er meer elektriciteit is dan de vraag en alle overige vormen van aanpassen van verbruik op het aanbod, laten voor 2030 een positieve business case zien. Het ontsluiten van dit potentieel is echter niet vanzelfsprekend. Veel verbruikers met flexibiliteit zijn zich namelijk niet bewust van dit potentieel. Bovendien, om het potentieel te kunnen benutten moeten verbruikers onder andere toegang hebben tot korte termijn prijzen, zoals bijvoorbeeld uurprijzen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….