Regering geeft aanzet tot een plan voor waterstofnetwerk.

01 juli 2021

Gasunie meldt blij te zijn met het besluit van de regering om een waterstofnet te ontwikkelen. Volgens de CEO van Gasunie betreft het zelfs een mijlpaal in het kader van de energietransitie. In de media wordt het besluit zelfs nog wat sterker aangezet. Zo schrijft de NOS: “Gasunie gaat gasnetwerk ombouwen voor waterstof uit windenergie”. Op zichzelf is dit enthousiasme goed te begrijpen. Op de wat langere termijn kan waterstof een belangrijke rol gaan vervullen in de energietransitie. Het transport van waterstof is veel goedkoper dan het transport van elektriciteit en tal van processen die nu op aardgas draaien, zijn met beperkte aanpassingen ook geschikt te maken voor waterstof, al dan niet als bijmenging in aardgas. Bovendien blijkt uit onderzoek in het kader van het HyWay 27 project dat het benutten van bestaande gasleidingen voor waterstof veilig kan geschieden en beduidend goedkoper is dan het aanleggen van nieuwe leidingen. Dat rapport vormt ook de basis van het ‘historische besluit’ van de regering. Echter, welbeschouwd strekt het besluit nog niet zo ver als de media het doet voorkomen. Aan de Tweede Kamer schrijft de regering namelijk dat gestart zal worden met het ontwikkelen van een plan voor onderbouwde en gefaseerde uitrol van een landelijk waterstofnetwerk. Wel is de regering voornemens om

Gasunie als staatsdeelneming te vragen om de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich te nemen en om gasleidingen daadwerkelijk vrij te spelen om te kunnen hergebruiken. Terecht dus dat Gasunie optimistisch is, maar wat slagen om de arm houden is geen overbodige luxe.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….