Regering last pauze in voor nieuwe energie-intensieve datacenters.

17 februari 2022

De voorgenomen bouw van een groot datacenter in de gemeente Zeewolde door het moederbedrijf van Facebook heeft voor de nodige ophef gezorgd. Dat wordt mede veroorzaakt door het hoge elektriciteitsverbruik van zo’n ‘hyperscale datacenter’. Nederland worstelt ook zonder deze extra elektriciteitsvraag al behoorlijk met de opgave om elektriciteitsproductie te verduurzamen, een opgave waar nu al jaarlijks miljarden euro’s subsidies voor wordt uitgetrokken. Daar komt bij dat zo’n datacenter nauwelijks een bijdrage levert aan de werkgelegenheid en er tot nu toe niets terecht is gekomen van de beloftes om met afvalwarmte huizen te verwarmen. De regering heeft daarom het besluit genomen om landelijk beleid te gaan opstellen voor het vergunnen van nieuwe hyperscale datacenters. Om te voorkomen dat gemeenten nog snel nieuwe vergunningen afgegeven voordat zo’n beleid van kracht is, drukt de regering op de pauzeknop. Met een zogenaamd voorbereidingsbesluit blokkeert de regering het afgeven van vergunningen voor een periode van negen maanden. De blokkade geldt voor ‘single tenant’ datacenters groter dan 10 ha en benodigd elektrisch vermogen van minstens 70 MW. De gemeenten Hollandse Kroon en Het Hogeland uitgezonderd, omdat deze gemeenten in bestaand beleid zijn aangewezen als voorkeursgebieden voor hyperscale datacenters.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….