RIVM publiceert factsheet windturbines.

17 augustus 2021

Eind juni oordeelde de Raad van State dat de algemene normen voor windturbines, zoals opgenomen in het activiteitenbesluit, niet gebruikt kunnen worden voor de vergunningverlening. Eerst moet een zogenaamde plan-MER (Milieu Effect Rapportage) worden opgesteld en dat kost al snel 1,5 tot 2 jaar. In de tussentijd kunnen lokale autoriteiten zelf normen vaststellen, mits die goed onderbouwd zijn en op de specifieke situatie toegesneden. Te verwachten valt dat daardoor de discussies op lokaal niveau toenemen, situaties waarin kennis van feiten belangrijk is. Om GGD’s, gemeenten en raadsleden te informeren over gezondheidseffecten van windturbines, heeft het RIVM zo’n feitenoverzicht gepubliceerd. Het RIVM legt daarin op toegankelijke wijze uit hoe het geluid van windturbines is opgebouwd en meldt dat het geluidspectrum van turbines met een hogere ashoogte, niet afwijkt van het spectrum van lage turbines. Bij correcte toepassing van de Nederlandse normen die een maximum stellen aan de gemiddelde geluidsbelasting op de gevel (47 dB Lden en 41 dB Lnight), zullen grote turbines dus niet meer geluidshinder veroorzaken dan kleinere turbines, aldus het RIVM.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….