Storingsregistratie warmteleveranciers moet beter

Alle warmteleveranciers moeten een storingsregistratie bijhouden en publiceren op hun website. Veel van de onderzochte warmteleveranciers publiceren geen of een beperkte registratie van de storingen in de warmtevoorziening. Dat blijkt uit onderzoek van Autoriteit Consument & Markt (ACM).

24 juli 2020

Als een storing in warmtelevering langer duurt dan 8 uur, dan hebben warmteklanten normaliter recht op een vergoeding. Dat betreft 35 euro bij een storing van 8 tot 12 uur plus 20 euro voor iedere 4 uur dat de storing na de eerste 12 uur duurt. De compensatie moet automatisch en binnen zes maanden worden uitbetaald. De klant hoeft er dus niet om te vragen, maar moet wel kunnen zien of hij recht heeft op een vergoeding.

Daartoe moet de leverancier op toegankelijke wijze goed bijhouden waar en wanneer storingen zijn opgetreden en hoe lang die duurden. Uit een onderzoek van ACM blijkt echter dat het daar bij veel warmteleveranciers aan schort. ACM heeft daarom de warmteleveranciers nadrukkelijk verzocht om de registratie in orde te maken. De meeste leveranciers hebben aangegeven daar gevolg aan te zullen geven. Als leveranciers blijven verzuimen, dan kan ACM boetes of dwangsommen opleggen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….