Strategie voor internationale expansie: Hoe bereid je jouw onderneming voor op internationale groei?

22 oktober 2021

Overweeg je om je onderneming internationaal uit te breiden? Internationale groei is een aantrekkelijke mogelijkheid en brengt vele voordelen met zich mee, zoals een  klantenbestand en een sterkere concurrentie positie van je bedrijf.

Internationaal uitbreiden gaat echter niet over een nacht ijs. Deze overgang brengt uitdagingen met zich mee die jouw bestaande zakelijke activiteiten zouden kunnen verstoren. Bedrijfsleiders moeten de potentiële mogelijkheden en gevaren tegen elkaar opwegen alvorens nieuwe markten te betreden, vooral als internationale handelscondities niet zo voorspelbaar zijn.

We gaan hier verder in op de factoren die overwogen moeten worden en de voorbereidingen die getroffen moeten worden voordat je internationaal uitbreidt.

 

Noodzakelijke due diligence uitvoeren

Een gedegen due diligence proces is een belangrijk onderdeel van iedere zakelijke expansie, maar het is vooral belangrijk bij internationale groei.

Je wilt er zeker van zijn dat de 3e partijen waarmee je wilt samenwerken eerlijk en legitiem zijn. En hoewel je niet alles kunt weten over een bedrijf, kun je wel inzichten en informatie verzamelen over een 3e partij waardoor je erachter kunt komen of ze op een betrouwbare en legale manier opereren.

Het uitbreiden naar internationale markten kan onzekerheid en onbekendheid met zich meebrengen. Maar door due diligence uit te voeren kun je de kans op fraude verkleinen en jezelf ervan verzekeren dat je er dezelfde ethische werkwijze op nahoudt. Bovendien kan het helpen bij het minimaliseren van het risico dat een van de partijen de wet overtreedt.

Ontwikkel een internationale strategie en business plan

Afhankelijk van economische, culturele, overheids- en markt condities  zal iedere markt anders zijn. Daarom is het belangrijk om een strategie en business plan te ontwikkelen waarin gedetailleerd is beschreven hoe je lokaal succesvol kunt zijn en tegelijkertijd trouw kunt blijven aan je algemene zakelijke doelstellingen.

Als onderdeel van je plan zou je het volgende moeten doen:

 • Definieer korte, medium en lange termijn strategieën- stel hierbij realistische doelstellingen om vooruitgang en kosten/baten te meten.
 • Definieer doelstellingen en succes statistieken
 • Definieer het business model en de structuur - bepaal of je een apart bedrijf, bedrijfstak of sales office moet opzetten.
 • Ontwikkel een top-down jaarlijks budget
 • Ontwikkel een tactisch projectplan met data en deadlines

Internationaal uitbreiden kan allerlei mogelijkheden bieden. Maar zonder een strategie kan het een uitdaging zijn om er de vruchten van te plukken.

Bij het creëren van een waterdichte strategie kun je identificeren wat de kern van jouw bedrijf is, wat de waarden en sterke kanten zijn, en wat jouw competitieve voordeel is op dit moment.

Maak een lijst van jouw nieuwe markten

Jouw beoogde markt moet de klanten die je wilt bereiken omvatten. Door het uitvoeren van marktonderzoek kom je erachter of er een markt is voor jouw diensten en producten in een bepaald gebied.

Je zult criteria om beslissingen te nemen moeten vaststellen en een gestructureerde shortlist aan potentiële markten moeten voorbereiden die voldoen aan de specificaties die je hebt bedacht.

Je zou hierbij moeten kijken naar het Bruto Nationaal Product, de grootte en groei van potentiële markten, klanten voorkeuren, concurrentie, beschikbaarheid van talent, politiek risico, culturele- en taalkundige barrières, en een gedegen onderzoek naar de fiscale naleving en het belastingsklimaat van een land.

Naast de directe markt mogelijkheden is het misschien zo dat belangrijk personeel vanuit je huidige locatie zou moeten meeverhuizen. Als dit het geval is moet je ook kijken naar de kwaliteit van leven op de nieuwe locatie. 

Het uitvoeren van concurrentie analyse

Concurrenten kunnen een obstakel vormen voor internationale expansie. Om jezelf in een zo goed mogelijke positie te plaatsen binnen een nieuwe markt, is het van essentieel belang om te begrijpen wie al actief is binnen die markt en hoe hun klanten zich gedragen.

In gesprek gaan met ondernemingen uit verschillende sectoren die al succesvol zijn geweest binnen jouw gekozen markt kan inzichten bieden in het gedrag van de lokale klant. Probeer hen vragen te stellen als:

 • Wat is de drijfveer achter het koopgedrag van de klant en hoe kan dit in de toekomst mogelijk veranderen?
 • Hoe reageren jouw potentiële concurrenten op markt veranderingen?
 • Wat zijn de strategieën van jouw concurrenten bij het vergroten van hun marktaandeel en hoe zou dit jouw groei in de weg kunnen staan?

Beperk jezelf niet tot de bedrijven zelf. Als het om internationale groei gaat is het van belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Kijk naar wat de concurrentie doet:

 • In welke landen zijn ze actief?
 • Zijn hun diensten en producten anders op de internationale markt?
 • Hoe lang zijn ze al actief op deze markt?
 • Welke marktaandelen hebben ze weten op te bouwen in de landen waarbinnen ze nu actief zijn?

Als je van je rivalen wilt leren (en het beter wilt doen dan zij), kijk dan naar onze handleiding concurrentie analyse. Hier staan vele inzichtelijke en werkbare tips in.

Begrijp je financiële opties

Ben je in financieel opzicht klaar om uit te breiden en kun je omgaan met de bijkomende financiële druk? Een gedegen analyse van de kosten van jouw potentiële expansie zal jou, samen met de financiering, tonen of je er klaar voor bent.

Voor de expansie moet je 2 belangrijke zaken regelen: Identificeren wanneer jouw nieuwe marktexpansie winstgevend zal worden en op welke manier je jouw aandeelhouders door onzekere tijden zult loodsen.

Nadat je dit hebt gedaan kun je naar financieringsopties kijken. Afhankelijk van je beginpunt en de manier waarop je van plan bent te groeien, zijn er allerlei soorten leningen, privé vermogen en subsidies beschikbaar.

Als een lening bij de bank niet tot de mogelijkheden behoort, kun je altijd naar alternatieve financiering kijken - of het nu om peer-to-peer leningen gaat of om een volledig privé vermogen oplossing.

De financieringsopties kunnen ook afhankelijk zijn van de manier waarop je van plan bent tot een markt toe te treden. Het creëren van een samenwerkingsverband met een lokale partner kan bijvoorbeeld wat van de financieringskosten en risico’s verlagen, hoewel dit ook betekent dat je bepaalde voordelen misloopt zoals een groter aandeel van de winst en volledige controle over het besluitvormingsproces.

Raak vertrouwd met de legale-en beleidskaders

Ieder land heeft unieke zakelijke wetgeving en regelgeving, dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je de juridische processen op orde hebt om juridische kwesties te minimaliseren. Zo hebben bepaalde overheidsinstanties ook strenge voorwaarden die juridische documentatie voorschrijven voordat het opereren binnen een land is toegestaan. En hoewel dit eerst meer investering zal vergen zal het de risico’s en aansprakelijkheden op de lange termijn verminderen.

 • Terwijl je je met bovenstaande zaken bezighoudt moet je ook hieraan denken:
 • Het aangaan van lokale reclame overeenkomsten
 • Onderzoek doen naar sector specifieke regulaties om ervoor te zorgen dat naleving en certificering in orde zijn.
 • Het uitvoeren van algemene zakelijke diensten zoals geschillenbeslechting omtrent immigratie, douane en verzending.
 • Het onderhouden van zakelijke archieven en bestuur.

Zorg dat je onderneming mee beweegt met culturele uitdagingen

Natuurlijk zijn legale kwesties niet de enige obstakels als je tot buitenlandse markten toetreedt. Culturele verschillen kunnen een van de grootste uitdagingen vormen voor jouw onderneming.

Dit betekent dat je jouw marketing aanpak en branding moet aanpassen om klanten in de nieuwe regio aan te spreken. Het openen van nieuwe kantoren zal misschien ook vragen om een nieuwe cultuur op de werkvloer.

Zo kunnen ook taal barrières effectieve communicatie wat moeilijker maken. Moeite doen om de taal te leren kan wat dit betreft helpen en zal ook blijk geven van respect voor de lokale cultuur.

Raak bevriend met lokale ondernemingen

Door partnerschappen aan te gaan met andere ondernemingen binnen jouw nieuwe markt is het mogelijk om een sterk competitief voordeel te verkrijgen.

Dergelijke relaties maken het voor jou mogelijk om over partner-of distributie programma’s te onderhandelen en een aantal aanvullende producten en diensten te ontwikkelen; het vormen van een intern samenwerkingsverband kan de onderlinge zakelijke relaties verder ontwikkelen. Dergelijke voordelen kunnen helpen bij het schalen van jouw onderneming terwijl financiële risico’s tot een minimum worden gehouden.

Meer informatie voor jou als ondernemer lees je onder andere in de volgende artikelen:

Vergeet niet om de rest van de Gazprom Energy blogs en nieuwsberichten te bekijken. Om meer te weten te komen over ons aanbod in zakelijke energie kun je daarnaast een bezoek brengen aan onze homepage of ons bellen op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van Gazprom Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. Gazprom Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….