Strenger toezicht op energieleveranciers.

24 maart 2022

Om kleinverbruikers te beschermen moeten leveranciers van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers over een vergunning beschikken. Aan zo’n leveranciersvergunning zijn tal van eisen verbonden, zoals beschikken over voldoende deskundigheid, adequate administratieve systemen en afdoende financiële slagkracht. Die eisen zijn niet bedoeld om faillissementen geheel uit te sluiten, maar afgelopen najaar gingen wel erg veel leveranciers failliet. Daarbij komt dat sommige omgevallen leveranciers al langer problemen hadden, maar desondanks nieuwe klanten welkom konden heten. Die gebeurtenissen versterken de roep om strenger toezicht op energieleveranciers en toezichthouder ACM neemt die nu ter harte. De huidige wetgeving biedt diverse aanknopingspunten voor strenger toezicht. ACM gaat die bevoegdheden uitwerken in beleidsregels en mikt er op dat die nog voor de start van het stookseizoen in kunnen gaan. Energiebedrijven zullen dan onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen. Daarnaast moeten ze aantonen dat ze beschikken over adequaat risicomanagement. Ook de eisen voor deskundigheid gaan omhoog, aldus de ACM.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….