Subsidiestop voor lage temperatuur biomassacentrales

25 april 2022

Het gebruik van biomassa voor energieproductie ligt al geruime tijd onder vuur en dan vooral het gebruik van houtige biomassa voor het opwekken van warmte ten behoeve van ruimteverwarming. Dit wordt regelmatig beschouwd als verspilling van hoogwaardige grondstoffen voor laagwaardige warmte. Om aan deze maatschappelijke zorgen tegenmoet te komen, heeft de regering besloten geen nieuwe subsidies meer toe te kennen aan houtige biomassa gebaseerde lage temperatuur warmte. Het gaat dan specifiek om de productie van warmte met een temperatuur van ten hoogste 100°C. De regering wil dat de houtige biomassa, mits deze voldoet aan de duurzaamheidscriteria, vooral wordt ingezet waar de grootste bijdrage aan verduurzaming kan worden geleverd. Als voorbeelden noemt de regering biobeton, verf op basis van biogrondstoffen, groen gas en brandstof voor zwaar wegtransport, luchtvaart en zeevaart.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….