Uitstoot CO2 blijft hoog, maar Urgenda-doel is gehaald.

10 februari 2022

In de Urgenda-uitspraak droeg de rechter de Nederlandse Staat op om de uitstoot van CO2 in 2020 met minimaal 25% te verlagen ten opzichte van 1990. Uit de definitieve berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit doel is gehaald. Al met al is de uitstoot van broeikasgassen in 2020 25,5% lager uitgevallen dan in 1990, dat mede door de corona-crisis en een warme winter. Met 164 Mton was de uitstoot 56 Mton lager dan in 1990. Echter, CBS windt er geen doekjes om dat deze reductie van CO2-uitstoot van Nederlands grondgebied berekend is volgens internationale afspraken op basis het Kyoto-protocol. 34 Mton uitstoot door lucht- en zeevaart en vooral door het verbranden van biomassa, telt in die definities niet mee. Wordt daar wel rekening mee gehouden, dan is de uitstoot van de ‘Nederlandse economie’ 21% hoger dan volgens de IPPC-definities. Met 19 Mton CO2, is meer dan de helft van die genegeerde uitstoot afkomstig van het verbranden van biomassa. Volgens de IPPC-afspraken is die uitstoot klimaatneutraal, maar draagt wel bij aan de algemene verhoging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….