Vooralsnog geen zonnepark op het Renkumse landgoed Quadenoord.

07 februari 2022

Soms lijkt het wel of de energietransitie de wereld op zijn kop zet. Neem de gemeente Renkum, idyllisch gelegen ten westen van Arnhem tussen de uiterwaarden van de Rijn en de glooiende uitlopers van de Veluwe. Aan hoogwaardige natuur geen gebrek, maar wat voorheen als zegen werd beschouwd, lijkt door de energietransitie vooral een last te zijn geworden. De gemeente wil namelijk op eigen grondgebied een passende hoeveelheid duurzame energie opwekken. Door gebrek aan geschikte buitenruimte besloot de gemeente in 2019 natuur op te offeren ten gunste van een groot zonnepark in Natura 2000 gebied. Voor de verantwoordelijke GroenLinks wethouder Joa Maouche woog de bijdrage van het beoogde park aan de energietransitie het zwaarst en struiken en bloemenranden rond het park zouden zelfs voor extra natuur kunnen zorgen. Voor provincie Gelderland was dat veel te dun om een Wet natuurbescherming vergunning te verlenen en Rechtbank Gelderland is het volstrekt eens met die afwijzing. De betreffende gronden zijn onder andere aangewezen als leefgebied voor de bedreigde vogelsoorten wespendief, boomleeuwerik en roodborsttapuit. De initiatiefnemer wil weliswaar struiken planten, kruidenrijk gras creëren en bloemen inzaaien, maar volgens de rechter ontbreekt elk bewijs dat de bedreigde vogels daar baat bij hebben. Omdat negatieve gevolgen voor de bedreigde soorten niet zijn uit te sluiten als dit zonnepark in Natura 2000 gebied wordt aangelegd, heeft de provincie terecht een vergunning geweigerd, aldus de uitspraak.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….