Zonnepanelen op of rond het huis BTW vrij?

21 april 2022

De regering overweegt om per 1 januari 2023 een btw-nultarief in te voeren voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Een voorstel om dit in de Wet op de omzetbelasting te regelen, is ter consultatie gepubliceerd. De regering meldt daarbij wel dat het voorstel afhankelijk is van budgettaire haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de uitkomsten van de consultatie. Met het voorstel beoogt de regering om de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst te verminderen. Normaliter kan de BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen namelijk worden teruggevraagd, maar dat vereist het nodige papierwerk. Weliswaar kan dat aan tussenpersonen worden uitbesteed, maar die doen dat uiteraard niet gratis. Bovendien vallen de zogenaamde KOR-ondernemers buiten de boot. Dat betreft ondernemers die gebruik maken van de zogeheten Kleineondernemersregeling, waardoor ze geen BTW hoeven af te dragen en daardoor ook geen BTW terug kunnen vragen. De mogelijkheid om op het voorstel te reageren sluit op 20 mei.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….