Gedragscode voor leveranciers en een consument over de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

Gazprom Energy streeft naar goede kwaliteit. Leveranciers in de Nederlandse energiebranche hebben over de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten een gedragscode opgesteld: de Gedragscode consument en Energieleverancier 2020. Deze gedragscode geeft weer welke principes Gazprom Energy toepast.


Gedragscode voor leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.

Gazprom Energy maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers, en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven, in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaart Gazprom Energy zich te houden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.
De verklaring kunt u hier nalezen.